השתלות עצם

השתלות עצם בחיפה

הרמת סינוס
הרמת רצפת אף
אוגמנטצייה לטרלית

השתלות עצם בחיפה - ד"ר יהודה גיל