סילבוס קורס שיקום ע"ג שתלים למתקדמים

• כמות צפיפות עצם עומסים וכוחות מפתח להצלחה.
• התכנון המוקדם- בניית תכנית הטיפול המורכב.
• עקרונות השיקום המוברג מול המודבק.
• מידות בשיטת כף פתוחה
• מידות בשיטת כף סגורה.
• שיקום לסת שלמה עליונה-אתגר אסטטי.
• שיקום לסת תחתונה שלמה.
• שיניים טבעיות ושתלים, מתי מחברים וכיצד.
• "תותבות על"  - בר דולדר, מחברים כדוריים .
• העמסה ושיקום מידית – all at  once 
• סיבוכים ודרכי מניעה
• תרגול עבודה בשיקום מוברג ע"ג מודלים
• תרגול מידות כף פתוחה
• הכרת חלקים פרוטטים לעבודות מורכבות
• חלקים פרוטטיים ייחודיים לחברת A-Bדנטל