סילבוס קורס בסיסי בשיקום ע"ג שתלים

סילבוס קורס בסיסי בשיקום ע"ג שתלים

• היסטוריה  ותכנון תוכנית טיפול משולבת שתלים.
• כמות, צפיפות העצם, עומסים וכוחות- המפתח להצלחה.
• תכנון מוקדם-בעיות אסטטיות ופתרונן.
• כיצד לתכנן שיקום ע"ג שתלים-העקרונות, הבעיות והשיקולים טרם תחילת הטיפול.
• שיניים טבעיות בסמוך לשתלים 
• שיקום שן בודדת.
• סיבוכים ופתרונות.
• הכנת מבנה בשיטה ישירה ועקיפה.
• מידות כף סגורה – יתרונות, חסרונות ותרגול.
• הכרת החלקים הפרוטטיים.