בחזית הטכנולוגיה

" All at once " השתלות וקבלת השיקום מיידית
שתלים בזויות קיצוניות

השתלות בהדמיית מחשב
הרמת סינוס סגור -IRASE

השתלות בהדמיית מחשב
השתלות בהדמיית מחשב