מפחדים מקרינה??

קרינה ברפואת שיניים

טכנולוגיות הצילומים הדיגיטליים והמכשור המודרני מאפשרים במאה 21 ביצוע צילומי רנטגן תוך חשיפת המטופל לכמות מזערית בלבד של קרינה מייננת . כידוע כל אחד ואחד מאתנו נחשף לקרינה ממקורות טבעיים כדוגמת: הקרינה האטמוספרית לה אנו נחשפים במהלך טיסה ובמהלך חיי היום יום על הקרקע כמו גם הקרינה הטבעית , הרדון , הנפלט מהקרקע וכדו' .

הנתונים המדעיים מלמדים כי הקרינה לה נחשפים המטופלים בסוגי הצילומים הדנטליים השונים הינה זניחה ונמוכה בהרבה מכמות הקרינה ממקורות טבעיים ובוודאי מזו הנהוגה בצילומי הרנטגן השגרתיים בשאר ענפי הרפואה. ממצאי ה "מועצה הלאומית האמריקאית בנושא קרינה"  מלמדים כי כמות הקרינה ממקורות טבעיים לה חשוף כל אדם באמריקה עומדת על כ mSv 3.1 לשנה ועל כ mSv 0.0085 ליום.    

לקריאה נוספת :

 

 

טבלת כמות הקרינה ( ביחידות mSv ) לה נחשפים בצילומי השיניים השיגרתיים :
כמות הקרינה ( ביחידות mSv ) לה אנו נחשפים במהלך טיסה , ממקורות טבעיים בכל יום ובהשוואה לקרינה מצילומים רפואיים שיגרתיים :