הסכמה מדעת

טופסי הסכמה

קבלת הסכמה מדעת של המטופל, קודם למתן הטיפול הרפואי, מהווה אבן-יסוד במערכת היחסים רופא-חולה ושזורה בה לאורך כל השנים.

הסכמה מדעת פירושה כי המטופל נותן את הסכמתו לטיפול לאחר שהבין את כל ההשלכות , החלופות הטיפוליות והסיבוכים והסיכונים הסבירים האפשריים  הקשורים לטיפול המתוכנן .

הסכמה מדעת נקבעה כחוק בשנת 1995 כחלק מחוק "זכויות החולה"  והינה חובה קודם לתחילת הטיפול . ההסכמה מדעת ניתנת הן בחתימת ידו של המטופל כמו גם בדרך ההתנהגות .

חוק זה מחייב את המטופל לידע את הרופא במצבו הרפואי : היסטוריה רפואית של מחלות , ניתוחים כמו גם את התרופות אותם המטופל נוטל בהווה ואשר נטל בעבר.

חובה להביא קודם לתחילת הטיפול  " סיכום מצב רפואי" מרופא המשפחה .

 להלן מובאים טופסי ההסכמה אותם יש לקרא בעיון לפני ו/אחרי קבלת ההסבר מרופאי המרפאה אך קודם לתחילת הטיפול .  

טפסי הסכמה לתצוגה מקדימה או הורדה:

בשפה העברית:

טופס-הסכמה-לטיפול-כירורגי-למשתלים-דנטליים

טופס-הסכמה_-טיפול-כירורגי-לעקירת-שן-בינה-ו-או-אפיסקטומי

טופס-הסכמה_-ניתוח-חניכיים

טופס-הסכמה_הלבנת-שיניים-חיות-2013

טופס-הסכמה_השתלת-עצם

טופס-הסכמה_השתלת-עצם-בחלל-הסינוס-המקסילרי

טופס-הסכמה_טיפול-שיניים

בשפה הרוסית:

טופס-הסכמה_טיפול-כירורגי-לעקירת-שן-בינה-ו-או-אפיסקטומי

טופס-הסכמה_-ביצוע-שתלים-דנטליים