Ido Cohen

תודה רבה לד"ר יהודה גיל ולצוות המקסים והאיכפתי במרפאה.
אישית, פחדתי שנים מלעקור את שן הבינה שלא הפסיקה להציק, עד שפגשתי את ד"ר גיל שעשה זאת בדרך מיומנת ומקצועית, עוד לפני שהבנתי מה קורה השן כבר הייתה בחוץ, ובכלל לא הרגשתי
כלום! מדהים!
תודה רבה מקרב הלב!